Best Equipment For Your Pet

Aşı ve Aşı Takibi 

Aşı ve Aşı Takibi;Dostlarınızın sağlıklı ve uzun zaman sizlerle birlikte yaşayabilmesi için gerekli periyodik aşılamalar ve sağlık kontrolleriyle hayvan dostlarımıza en iyi hizmeti vermekteyiz. Düzenli şekilde yapılması gereken aşıların takibi bilgisayar hasta takip programı ile uygulanmakta ve randevunuzdan bir güönce size bilgi verilmektedir. Bu sayede gözden kaçabilecek ilk sağlık problemi işaretleri tespit edilerek ciddi hastalıklara dönüşmesi engellenebilmekte her anlamda kazanım sağlanmaktadır. 

Canlıların yaşamını tehlikeye sokabilecek ve kalıcı hasarlar oluşturabilecek bazı hastalıkların daha ortaya çıkmadan önlenebilmesi hastalığın oluştuktan sonraki tedavisinden daha fazla önem taşır. İnsan ve hayvan sağlığını tehlikeye sokan bir çok viral ve bakteriyel hastalığa karşı geliştirilen aşılar koruyucu hekimlik alanında yaşamsal bir öneme sahiptir. Hayat kurtarmanın yanı sıra sağlıklı bir yaşam ve maddi kazanç sağlamaktadır. 

Aşı ve Aşı Takibinde Amaçlanan 

Aşılamanın temelindeki ilke, bakteri ya da virüs gibi enfeksiyon etkenlerinin ya da zehirli maddeleri belirli işlemlerden geçirdikten sonra canlıya vererek vücudun bu maddelere karşı antikor üretmesini yani bağışıklık kazanmasını sağlamaktır. Böylece vücudun, hazırlıklı olduğu hastalık etkenlerinden biriyle karşılaştığında, önceden oluşmuş antikorlar sayesinde bu maddelerle savaşması kolaylaşır. Vücuda giren bu yabancı maddelerin neden olduğu hastalıklar atlatıldıktan sonra hayvanlarda bu hastalıklara karşı bağışıklışekillenir. 

Yorum bırak