Muayene Teşhis Ve Tedavi

Muayene Teşhis

Muayene 

Muayene Teşhis;Kliniğimizde kedi, köpek, ve diğer hayvanların sağlıproblemlerini yok etmek için alanında uzman hekimlerimiz tarafından deri, göz, kulak, paraziter ve viral hastalıklar, sindirim ve solunum hastalıklarıüriner ve jinekolojik hastalıklar, acil müdahalenin gerekli olduğdurumların tedavisi ile beraber ortopedik operasyonlar ve her şekil cerrahi müdehale uygulanabilmektedir. 

Kliniğimiz için muayene çok önemlidir. İyi uygulanan bir muayenede bir çok hastalıkta erken teşhis konulabilmektedir. Kliniğimize misafir olan minik dostlarımızın ilk muayenelerinde sahipleriyle beraber en az 30 dakika süren bir muayene yapılır. Hasta sahibi konuşularak bilgilendirilir.

Hastalarımız inspeksiyon, palpasyon ve ascultasyon yöntemleriyle muayene edilir. Nabız, kalp ve solunum sayıları ölçülür.

Ateşi kontrol edilir. Kilo takipleri yapılır ve gerekirse yardımcı muayene yöntemleri uygulanır. Muhakkak dışkı ve idrar kontrolleri yapılır. Her gelişinde muayenesi yapılan hastaların bir müddet sonra en ufak bir değişikliği bile hekimlerimiz tarafından fark edilebilir. Böylece erken teşhis edilen hastalıklar onların hayatlarını kurtarabilir. Her hastamız bizim için değerli ve özeldir onlar için gerekli dökümantasyonu evet programı ile arşivlenmekte ve eski bilgileri, ilaçları, kullandığı mamaları kayıtlı tutulmaktadır.

Teşhis 

Kliniğimizde hastalıkların tespiti için gereken tüm ekipmanlar bulunmaktadır. Muayene sonucu hekimlerimizin gerekli kıldığı tetkikler, laboratuvara göndermeden kısa zamanda kliniğimiz bünyesinde yapılmaktadır. Bu şekilde zaman kaybetmeden kesin teşhislere ulaşılır. 

Tedavi 

Teşhisi konulan hastalarımızın ayakta ve yatarak tedavileri kliniğimizde uygulanmalıdır. Tedavide en son yöntemler ve ilaçlar kullanılmaktadır. Tedavi süresince hastalar kan tahlilleri ve monitör ile takip edilir. Hasta sahipleri sonrasında bilgilendirilir. Rutin kontrollere çağırılır. Kronik hastalık tespit edilmiş hastalara özel programlar çıkarır ve elimizi üzerlerinden hiç çekmeden takip ederiz. Bu şekilde bir çok hastamızın hayat standardını yükseltmeyi ve yaşam süresini uzatmayı amaçlamaktayız. 

Kliniğimizde anestezi gerektiren durumlarda gaz anestezi kullanılmaktadır. Bu da anestezi riskini en aza indirmektedir. Operasyonlarımız uzman hekimler tarafından yapılmaktadır. 

Yorum bırak